Onbetaalde facturen

Alles wat u moet weten over invorderingen

Wat zijn de regels voor de inning van schulden? En wat moet u weten als u zelf te maken hebt met incassobureaus, advocaten of gerechtsdeurwaarders? Of met de schuldeiser zelf? Dries Advocaten geeft u graag antwoord op enkele prangende vragen als het gaat om invorderingen.

Wat is een invordering?

Als een afgenomen dienst of product nog niet betaald is, spreekt men in juridische termen over een vordering. Een bedrijf of organisatie mag na levering van het goed, product of dienst het verschuldigde bedrag namelijk vorderen, oftewel opeisen.

Buitengerechtelijke of minnelijke invordering

Het invorderen van onbetaalde facturen hoeft niet direct te verlopen via de rechtbank. Eerst zal men een buitengerechtelijke invordering inzetten, dit wordt ook wel een minnelijke invordering genoemd. In deze fase mag een schuldeiser een schuldenaar onder andere aansporen tot betaling van de schulden. Dit betekent dat een schuldeiser aanmaningsbrieven mag sturen, de schuldenaar mag contacteren via telefoon of per e-mail, om zo aan te zetten om de openstaande schuld te betalen.

Hoe verloopt het proces van een minnelijke invordering?

  • De schuldeiser zal een schuldenaar aansporen tot betaling van zijn schulden. Zo mag de schuldeiser hiervoor aanmaningsbrieven sturen of telefonisch contact opnemen met de schuldenaar.
  • De schuldenaar kan hierna contact opnemen met de schuldeiser en zijn betalingsprobleem toelichten. Zo kan er eventueel een afbetalingsregeling worden afgesproken tussen beide partijen.
  • Wanneer een schuldenaar niks van zich laat horen, dan kan de schuldeiser de schuld ‘opeisbaar’ stellen. De schuldenaar zal dan in één schijf de volledige lening of het volledige krediet moeten terugbetalen. Er kunnen dan ook extra kosten, interesten of eventueel schadevergoedingen worden aangerekend.
  • Wanneer een schuldeiser zijn geld niet terugkrijgt via een minnelijke invordering, kan deze overgaan tot een zogenaamde ingebrekestelling. Wordt hier ook niet aan voldaan, dan kan men overgaan tot een gerechtelijke invordering.

Ingebrekestelling

Wanneer de schuldenaar binnen de vastgestelde termijn nog niet betaald heeft, zal een schuldeiser een ingebrekestelling versturen. Een ingebrekestelling is een officiële brief waarin de schuldenaar wordt verzocht binnen een bepaalde termijn de schuld af te lossen. Het versturen van een dergelijke ingebrekestelling is niet onderworpen aan strikte voorwaarden, maar het is wel aangewezen deze aangetekend te verzenden. In principe kan iedereen zo’n brief perfect zelf opstellen doch ingebrekestellingen opgesteld door een advocaat doorgaans wel vaker betaald worden

Indien een schuldenaar ondanks het versturen van aanmaningsbrieven en een ingebrekestelling nog steeds niet betaalt, is een schuldeiser genoodzaakt om een volgende stap te ondernemen: een gerechtelijke uitspraak die de schuldenaar veroordeelt tot betaling.

Hoe wordt een gerechtelijke invordering in gang gezet?

De meest gangbare wijze om een zaak voor de rechtbank te brengen, is door middel van een dagvaarding. Door een dagvaarding te laten betekenen door een gerechtsdeurwaarder, wordt een schuldenaar formeel opgeroepen om op een bepaalde dag voor de rechtbank te verschijnen. Bij een correct betekende dagvaarding zal een schuldenaar niet kunnen ontkennen een oproep voor de rechtbank ontvangen te hebben.

Wanneer een schuldenaar niet verschijnt op de zitting, zal een vonnis ‘bij verstek’ worden uitgesproken. Een schuldenaar ontvangt een kopie van deze zogenaamde verstekvonnis. Hierna kan er nog verzet worden aangetekend, het is van belang dat de schuldenaar hiervoor een advocaat raadpleegt.

Nadat de schuldeiser een positief vonnis heeft bekomen, kunnen dwangmaatregelen ingezet worden om de schuld van de schuldenaar te innen. De schuldeiser kan na betekening van het vonnis door een deurwaarder, bijvoorbeeld beslag laten leggen op het loon, de woning en de wagen van een schuldenaar. Hiervoor is altijd een vonnis van de rechtbank nodig of een bepaalde akte, document of een contract met dezelfde kracht als een vonnis, zoals een notariële akte opgemaakt bij het afsluiten van een hypothecair krediet. Bij een gerechtelijke invordering is een gerechtsdeurwaarder de enige die een beslag mag uitvoeren.

Wanneer u te maken heeft met schuldoverlast, onbetaalbare schulden, beslag, gerechtsdeurwaarders of incassokantoren kan Dries Advocaten u helpen, of u nu schuldeiser of schuldenaar bent. Contacteer ons gerust, of maak een afspraak voor een gratis consultatie gesprek.

Dries Advocaten Olen

Biezenstraat 8
2250 Olen
info@driesadvocaten.be
+32 479 87 09 22
BE 0698.667.640

Dries Advocaten Schoten

Kopstraat 52
2900 Schoten
info@driesadvocaten.be
+32 479 87 09 22
BE 0698.667.640

Een Advocaat nodig?