Uw eerste consultatie van 30′ gratis, maak een afspraak onderaan de pagina

De opvolging van facturen zijn een cruciaal aspect in je onderneming. Krijg je te maken met een wanbetaler? Dries Advocaten helpt jou bij zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke invorderingen. Zo ben je verlost van de administratieve rompslomp.

Buitengerechtelijke invorderingen

Een buitengerechtelijke invordering bestaat uit alle activiteiten om een vordering te incasseren, zonder tussenkomst van de rechter.

Dries Advocaten tracht eerst op een minnelijke manier in te vorderen. Indien dat geen resultaat oplevert, bekijken wij samen met jou of het opweegt om over te gaan tot een gerechtelijke invordering.

Gerechtelijke invordering

Een gerechtelijke invordering betekent dat we dwangregels inzetten om de schuld zo snel mogelijk te innen. Dat kunnen we natuurlijk niet zomaar, want hiervoor hebben we een vonnis van de rechtbank nodig. Enkele uitzonderingen op deze regel zijn:

 • Hypothecaire schulden
 • Overheidsschulden, zoals belastingschulden
 • Bemiddelde akkoorden na homologatie door de rechtbank
 • Proces-verbaal van homologatie bij verzoening of minnelijke schikking

Indien we beslissen om tot dagvaarding over te gaan, behartigt Dries Advocaten tijdens de procedure jouw belangen van a tot z.

Bekomen we een positief vonnis en wordt er nog steeds niet betaald door de tegenpartij? Dan begeleidt Dries Advocaten je bij de gerechtelijke uitvoering om jouw gelden te bekomen. Deze gerechtelijke uitvoering bestaat uit de volgende stappen:

 1. Betekening vonnis
 2. Bevel tot betalen
 3. Het laten leggen van beslag (roerend beslag, onroerend beslag of derdenbeslag)
 4. Verkoop / verdeling

Samen met jou overlopen we elke stap van de procedure en wegen we de kosten en baten af. Op een duidelijke manier bekijken we met jou de uitvoeringsmogelijkheden, aan de hand van de financiële mogelijkheden van de schuldenaar.

Uw eerste Consultatie is Gratis

Maak hier uw afspraak

  CONTACT

  Tel: 0479  87  09  22
  Email: info@driesadvocaten.be
  ————————
  Biezenstraat 8

  2250 Olen
  ————————
  Kopstraat 52
  2900 Schoten