Incasso

Heb je te maken met onbetaalde facturen

De opvolging van facturen zijn een cruciaal aspect in je onderneming. Krijg je te maken met een wanbetaler? Dries Advocaten helpt jou bij zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke invorderingen. Zo ben je verlost van de administratieve rompslomp.

Buitengerechtelijke invorderingen

Een buitengerechtelijke invordering bestaat uit alle activiteiten om een vordering te incasseren, zonder tussenkomst van de rechter.

Dries Advocaten tracht eerst op een minnelijke manier in te vorderen. Indien dat geen resultaat oplevert, bekijken wij samen met jou of het opweegt om over te gaan tot een gerechtelijke invordering.

Gerechtelijke invordering

Dries Advocaten kan u ook bijstaan wanneer een gerechtelijke procedure gestart moet worden om de betaling van de factuur te bekomen. De wanbetaler wordt gedagvaard voor de bevoegde rechtbank en Dries Advocaten doet het nodige om uw belangen te behartigen en een positief vonnis te bekomen.

Indien we beslissen om tot dagvaarding over te gaan, behartigt Dries Advocaten tijdens de procedure jouw belangen van a tot z.

Een gerechtelijke invordering betekent ook dat we na het bekomen van een positief vonnis dwangregels inzetten om de schuld zo snel mogelijk te innen.

  Bekomen we een positief vonnis en wordt er nog steeds niet betaald door de tegenpartij? Dan begeleidt Dries Advocaten je bij de gerechtelijke uitvoering om jouw gelden te bekomen. Deze gerechtelijke uitvoering bestaat uit de volgende stappen:

  1. Betekening vonnis
  2. Bevel tot betalen
  3. Het laten leggen van beslag (roerend beslag, onroerend beslag of derdenbeslag)
  4. Verkoop / verdeling

  Samen met jou overlopen we elke stap van de procedure en wegen we de kosten en baten af. Op een duidelijke manier bekijken we met jou de uitvoeringsmogelijkheden, aan de hand van de financiële mogelijkheden van de schuldenaar.

  Voor sommige schulden is geen (bijkomend) vonnis nodig om tot uitvoering over te gaan, met name:

  • Hypothecaire schulden
  • Overheidsschulden, zoals belastingschulden
  • Bemiddelde akkoorden na homologatie door de rechtbank
  • Proces-verbaal van homologatie bij verzoening of minnelijke schikking

  Dries Advocaten staat voor betaalbare juridische hulp en zo zal de invordering van een factuur nooit meer kosten dan het opbrengt.

  Kantoor Olen:

  Kantoor Deurne:

  Plan nu je eerste afspraak in
  (30 euro / 30min).

  Dries Advocaten - Advocatenkantoor Olen

  Lammerdries-Oost 30a
  2250 Olen
  info@driesadvocaten.be
  +32 479 87 09 22
  BE 0698.667.640

  Dries Advocaten - Advocatenkantoor Antwerpen

  Schotensesteenweg 399
  2100 Antwerpen
  info@driesadvocaten.be
   0479 87 09 22
  BE 0698.667.640

  Een Advocaat nodig?