Visie

 

Goede afspraken, maken goede vrienden!

Een goede advocaat hoeft niet onbetaalbaar te zijn. Bij Dries Advocaten kan u terecht voor kwaliteitsvolle bijstand aan een betaalbare prijs.

Het kantoor hanteert correcte tarieven en hierover worden steeds duidelijke afspraken gemaakt.

Bij aanvang van de samenwerking wordt zowel een dienstverleningsovereenkomst als de algemene voorwaarden overgemaakt zodat er duidelijkheid is voor alle partijen.

We trachten ervoor te zorgen dat de drempel om een advocaat te consulteren zo laag mogelijk is.

Bij Dries Advocaten kan u terecht voor een eerste gratis oriënterend advies van 15min. Tijdens dit kort advies wordt een eerste antwoord geboden vanuit de algemene kennis.

U kan ook bij ons terecht voor consultaties van 30 min aan 30 euro (inclusief BTW) waarbij er dieper kan worden ingegaan op uw dossier en uw vragen.

Nood aan betaalbare juridische hulp? Dan zijn wij uw juiste partner.

Erelonen

Er worden erelonen en kantoorkosten aangerekend.

Het ereloon is een vergoeding voor de gepresteerde tijd en wordt berekend aan de hand van een uurtarief. Dit tarief is afhankelijk van het soort dossier en de complexiteit.

De kantoorkosten bestaan uit dactylografie, afdruk-, scan- en kopiekosten, telefoonkosten, e-mails,… Deze kosten bedragen 20% van het ereloon.

In bepaalde dossiers kan er in onderling overleg beslist worden om te werken tegen een forfaitaire vergoeding dewelke bepaalde prestaties en kosten omvat.

Bij invorderingsdossiers bestaat het ereloon ofwel uit een percentage van de vordering ofwel een vaste vergoeding gelijk aan schadebeding, intrest en rechtsplegingsvergoeding zodat U de hoofdsom kan recupereren.

De gerechtskosten zoals kosten van gerechtsdeurwaarder, griffiekosten, vertaalkosten en kosten van derden worden afzonderlijk begroot. De factuur van deze derden zullen rechtstreeks aan u worden overgemaakt.

Het kantoor werkt met een voorschotfactuur, tussentijdse facturen en een eindfactuur. Op die manier is de betaling gespreid en komt u niet voor verrassingen te staan.

Er kan ten alle tijden een overzicht van de prestaties opgevraagd worden.

Indien u over een rechtsbijstandverzekering beschikt komt deze mogelijks tussen in de kosten van uw advocaat. Het kantoor kijkt voor u na of u hier beroep op kan doen.

In bepaalde gevallen kan het kantoor pro deo optreden mits het kunnen voorleggen van volgende documenten: bewijs van inkomsten van de laatste drie maanden, attest van woonst en attest van samenstelling gezin.

Sinds 2014 zijn advocaten BTW-plichtig en dient er 21% BTW te worden aangerekend.

 Heeft u hierover vragen, twijfel niet om ons te contacteren

(Wettelijke informatie: Advocatenkantoor Tessa Dries Comm V, Biezenstraat 8, 2250 Olen, BE 0698.667.640)

Dries Advocaten - Advocatenkantoor Olen

Lammerdries-Oost 30a
2250 Olen
info@driesadvocaten.be
+32 14 944 801
BE 0698.667.640

Dries Advocaten - Advocatenkantoor Antwerpen

Schotensesteenweg 399
2100 Antwerpen
info@driesadvocaten.be
+32 14 944 801
BE 0698.667.640

Een Advocaat nodig?