Strafrecht

Ben je de beklaagde of het slachtoffer van een misdrijf?

Word je beschuldigd van een strafrechtelijk feit?  Dries Advocaten staat je bij tijdens verhoren, in de raadkamer en in de rechtbank.

Een goede advocaat met de juiste kennis is essentieel als je wordt verdacht, beklaagd of beschuldigd van een strafrechtelijk feit. Dries Advocaten behartigt jouw belangen gedurende het hele verloop van de procedure. We trachten voor jouw unieke situatie de mildst mogelijke bestraffing te bekomen.

Ook slachtoffers kunnen terecht bij Dries Advocaten. Ben je het slachtoffer van een misdrijf? Bij Dries Advocaten kan je terecht voor de afhandeling van de burgerlijke belangen.

Soorten misdrijven

Het strafrecht beschrijft drie soorten misdrijven. De strafmaat bepaalt over welk misdrijf het gaat.

  • Overtredingen. Dit is de lichtste vorm van misdrijf (nachtlawaai, openbare dronkenschap,…). Het is meestal de politierechtbank die zich uitspreekt over overtredingen. Overtredingen kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf van maximum zeven dagen of een geldboete.
  • Wanbedrijven. Dit zijn zwaardere misdrijven dan overtredingen (diefstal, misbruik van vertrouwen, oplichting, …). Het is de correctionele rechtbank die zich uitspreekt over wanbedrijven. Wanbedrijven kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf van minimum acht dagen en maximum vijf jaar of een geldboete van ten minste 26 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen). De poging tot het plegen van een wanbedrijf is ook strafbaar.
  • Misdaden. Dit zijn de zwaarste misdrijven (moord,…). Het is het Hof van Assisen dat zich uitspreekt over misdaden. Misdaden kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf van minimum 5 jaar, dwangarbeid of een geldboete van ten minste 26 euro (te vermenigvuldigen met opdeciemen).

Mogelijke straffen

Zoals hierboven beschreven, gaat de rechter meestal over tot een geldboete of gevangenisstraf. In sommige gevallen legt hij jou daarentegen een alternatieve straf op, bijvoorbeeld een werkstraf.

Ben je het slachtoffer?

Ben je het slachtoffer van een strafbaar feit? Dries Advocaten doet voor jou het nodige. Zo kan je rekenen op ons juridisch advies vanaf de burgerlijke partijstelling tot de procedure voor de strafrechter en de afhandeling van de burgerlijke belangen.

Ook als de zaak geseponeerd wordt, zijn er mogelijkheden om je schade te verhalen.  Dries Advocaten overloopt ze graag met jou. Zo kunnen we gaan voor een rechtstreekse dagvaarding. De burgerlijke rechter kan de dader dan geen straf opleggen, maar wel een schadevergoeding eisen.

Verder kunnen we bij de onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling neerleggen. Hij leidt dan een gerechtelijk onderzoek in, waardoor hij steeds onderzoeksmaatregelen moet nemen. Er is namelijk geen klassering zonder gevolg mogelijk.

Kantoor Olen:

Kantoor Deurne:

Plan nu je eerste afspraak in
(30 euro / 30min).

Dries Advocaten - Advocatenkantoor Olen

Lammerdries-Oost 30a
2250 Olen
info@driesadvocaten.be
+32 14 944 801
BE 0698.667.640

Dries Advocaten - Advocatenkantoor Antwerpen

Schotensesteenweg 399
2100 Antwerpen
info@driesadvocaten.be
+32 14 944 801
BE 0698.667.640

Een Advocaat nodig?