Advocaat Jeugdrecht

Uw rechten, onze zorg.

Kantoor Olen:

Kantoor Deurne:

De minderjarige en zijn rechten

Ben je minderjarig en heb je een advocaat nodig?

Om minderjarigen te mogen bijstaan en te vertegenwoordigen dient de advocaat in het bezit te zijn van een certificaat uitgegeven door de Orde van Vlaamse Balies.

Tessa Dries behaalde dit certificaat “Bijzondere opleiding Jeugdrecht” waardoor zij minderjarige mag bijstaan, hun verdediging kan verwoorden en hun belangen kan behartigen. Tessa Dries is aldus een “jeugdadvocaat”.

Als minderjarige heb je steeds recht op pro deo. Je dient de kosten van je advocaat niet te betalen.

Dries Advocaten doet het nodige om deze aanvraag op te starten.

Ben je minderjarig en ontving je een uitnodiging tot verhoor van de politie?

Je bent minderjarig en je ontving van de politie een uitnodiging tot verhoor (Salduz cat. III).

Een minderjarige mag nooit verhoord worden zonder de bijstand van een jeugdadvocaat.

Bij meester Tessa Dries kan je terecht om je te laten bijstaan tijdens het verhoor. Ze zal samen met jouw je rechten overlopen en er op toezien dat deze door de verbalisanten die het verhoor afnemen gerespecteerd worden.

Maak je uitnodiging tot verhoor over aan meester Tessa Dries en zij zal je verder adviseren.

Ben je minderjarig en werd je gearresteerd door de politie?

Je bent minderjarig en je werd gearresteerd door de politie. De politie zal je verhoren over de feiten waarvoor je werd gearresteerd (Salduz cat. IV).

Zoals hierboven aangehaald mag een minderjarige nooit verhoord worden zonder de bijstand van een jeugdadvocaat.

De minderjarige mag aan de politie zijn voorkeuradvocaat meedelen en de politie zal in eerste instantie de voorkeuradvocaat contacteren. Als de voorkeuradvocaat niet beschikbaar is, zal de “Salduz” opgestart worden. Dit betekent dat de politie een permanentiedienst opstart en de eerst beschikbare jeugdadvocaat zal ter plaatse komen om de minderjarige bij te staan tijdens het verhoor.

Twijfel niet om meester Tessa Dries door te geven als je voorkeuradvocaat.

Na het verhoor zal het parket beslissen of de minderjarige wordt vrijgelaten dan wel dient voorgeleid te worden bij de Jeugdrechter.

Indien je als minderjarige wordt voorgeleid bij de jeugdrechter, zal je opnieuw worden bijgestaan door een jeugdadvocaat.

Meester Tessa Dries kan het nodige doen om u bij te staan en is hiervoor 24/24 7/7  beschikbaar.

Ben je minderjarig en werd je gedagvaard voor de Jeugdrechtbank?

Je hebt als minderjarige een “als misdrijf omschreven feit” (MOF) begaan, dan bestaat de kans dat je gedagvaard wordt voor de Jeugdrechtbank.

Vermits je minderjarig bent, dien je steeds te worden bijgestaan door een jeugdadvocaat.

De Jeugdrechter zal steeds een gepaste maatregel opleggen.

Ben je een ouder en zit je minderjarig kind in de problemen?

Je minderjarig kind beging een “als misdrijf omschreven feit” (MOF) en wordt gedagvaard voor de Jeugdrechtbank.

De wet bepaalt dat de vader en de moeder beiden solidair aansprakelijk zijn voor de schade die wordt veroorzaakt door hun minderjarige kinderen.

Indien uw minderjarige kind schade heeft veroorzaakt, wordt gedagvaard voor de Jeugdrechtbank en uiteindelijk wordt veroordeeld tot betaling van de schade zullen het de ouders zijn die in de praktijk worden aangesproken voor de betaling van deze schade.

In deze situatie kan u best een advocaat raadplegen die uw belangen kan behartigen voor de Jeugdrechtbank.

Gezien meester Tessa Dries een ruime ervaring heeft in het jeugdrecht is zij de aangewezen persoon om u verder te helpen.

Is er sprake van een verontrustende opvoedingssituatie?

Soms kan het openbaar ministerie van mening zijn dat er sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie (VOS) en zal zij de Jeugdrechtbank hiervan op de hoogte te brengen.

U als ouder zal zich dan moeten “verantwoorden”. Meester Tessa Dries kan het nodige doen om u bij te staan en uw visie te verwoorden ten opzichte van de Jeugdrechter in toch wel emotionele materies.

Kantoor Olen:

Kantoor Deurne:

Plan nu je eerste afspraak in
(30 euro / 30min).

Dries Advocaten - Advocatenkantoor Olen

Lammerdries-Oost 30a
2250 Olen
info@driesadvocaten.be
+32 479 87 09 22
BE 0698.667.640

Dries Advocaten - Advocatenkantoor Antwerpen

Schotensesteenweg 399
2100 Antwerpen
info@driesadvocaten.be
 0479 87 09 22
BE 0698.667.640

Een Advocaat nodig?