Erfrecht

Krijg je te maken met een erfenis of schenking?

Zijn er meerdere partijen betrokken en ontstaat er een discussie? Dan staan we jou graag bij met juridisch advies. Op deze pagina vind je alvast meer informatie over erfenissen, schenkingen, successierechten en testamenten.

Erfenis                                                                           

Wanneer iemand overlijdt, laat die persoon mogelijk een erfenis na. Daar bedoelen we alle bezittingen en schulden mee die tot de overledene behoorden.

Bezittingen kunnen bestaan uit het huis, de inboedel, een auto of geldmiddelen. Met schulden bedoelen we onder andere de hypotheek of kredietkaartschulden. Wie wat erft, is afhankelijk van de orde en de graad ten opzichte van de overledene.

Orde

De wet deelt erfgenamen op in vier orden volgens bloedverwantschap. Belangrijk: een hogere orde sluit een lagere orde uit.

  1. De afstammelingen van de overledene: kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen,…
  2. Heeft de overledene geen afstammelingen? Dan gaat de erfenis naar de ouders samen met de broers, zussen en hun afstammelingen.
  3. Heeft de overledene geen afstammelingen, broers of zussen? Dan krijgen de bloedverwanten in opgaande lijn de erfenis: de ouders, grootouders en overgrootouders.
  4. Heeft de overledene geen afstammelingen, broers, zussen of bloedverwanten in opgaande lijn? Dan ontvangen ooms, tantes, neven en nichten, grootooms en groottantes de erfenis.

Graad

Binnen iedere orde is de graad van verwantschap bepalend voor wie erft en wie niet. Elke generatie is één graad in erfrecht. Om de graad te bepalen, moet je steeds de generaties tellen tot de gemeenschappelijke stamouder. Voor familie in de zijlijn daal je af en tel je opnieuw de generaties.
Zo ligt er tussen ouders en hun kinderen één graad. Broers en zussen zijn dan weer in tweede graad verwant. Je telt immers één generatie terug naar de ouders en je daalt af tot de broer of zus. Neven en nichten zijn dan bijvoorbeeld in de vierde graad verwant.

Schenking

Bij een schenking ontstaat er een overeenkomst tussen de schenker en de begunstigde. Zo draagt de schenker gratis en onherroepelijk een roerend of onroerend goed over aan de begunstigde. De begunstigde aanvaardt de schenking.

Het grote voordeel van een schenking? Je kan tijdens je leven al afstand doen van roerende of onroerende goederen aan bijvoorbeeld je kinderen. Zo hoeven zij op het moment van je overlijden minder successierechten te betalen op je erfenis.

Successierechten

Het successierecht of erfenisrecht is een directe belasting op erfenissen, na de aftrek van de begrafeniskosten en eventuele schulden. Het tarief van de belasting is afhankelijk van de omvang van de erfenis en de graad van verwantschap tussen de erfgenaam en de overledene.

Testament

Een testament is een notariële akte waarin je vastlegt wat er na je overlijden gebeurt met je nalatenschap. Zo kan je vastleggen wie wel of geen erfgename is en aanspraak kan maken op je erfenis. Dries Advocaten geeft jou hier graag juridisch advies over.

Dries Advocaten Olen

Biezenstraat 8
2250 Olen
info@driesadvocaten.be
+32 479 87 09 22
BE 0698.667.640

Dries Advocaten Schoten

Kopstraat 52
2900 Schoten
info@driesadvocaten.be
+32 479 87 09 22
BE 0698.667.640

Een Advocaat nodig?