Aansprakelijkheidsrecht

Wat houdt het aansprakelijkheidsrecht in?

Heb je schade opgelopen? Of net veroorzaakt? Dan kan je bij Dries Advocaten terecht voor het regelen van de aansprakelijkheid. Ook geven we juridische hulp bij het eventuele herstel of de compensatie van de geleden schade. Op deze pagina vind je alvast meer informatie.

Iedereen krijgt weleens te maken met een schadegeval. Denk maar aan een auto-ongeluk. Of een van je tuinbomen die op het erf van je buur is gevallen. Zodra er sprake is van schade, bepaalt het aansprakelijkheidsrecht wie verantwoordelijk is en de kosten moet dragen.

Wat is aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid ontstaat wanneer door een fout van jou of een derde aan iemand anders of jou schade werd veroorzaakt. De aansprakelijkheid kan ontstaan op basis van een overeenkomst (contractuele aansprakelijkheid) of op grond van een fout die losstaat van enige contractuele verhouding (buitencontractuele aansprakelijkheid).

  • Contractuele aansprakelijkheid

Er is sprake van een contractuele aansprakelijkheid als één van de contractspartijen de verbintenissen uit de overeenkomst niet nakomt. De wet bepaalt dat er sprake is van een contractuele aansprakelijkheid wanneer men kan bewijzen dat een toerekenbare niet-nakoming van de verbintenis uit de overeenkomst door de andere contractspartij aanwezig is. Bij contractuele aansprakelijkheid is de vergoeding beperkt tot hetgeen bij het sluiten van de overeenkomst werd voorzien of kon worden voorzien.

  • Buitencontractuele aansprakelijkheid

Bij buitencontractuele schade zijn de drie elementen fout, schade en het oorzakelijk verband tussen beide noodzakelijk om een aansprakelijkheidsvordering te doen slagen. Of om bij een gebrek aan een oorzakelijk verband de aansprakelijkheidsvordering af te weren.

Ben je een professional? Dan kan je bij Dries Advocaten eveneens terecht met betrekking tot jouw professionele aansprakelijkheid of de productaansprakelijkheid.

Kantoor Olen:

Kantoor Deurne:

Plan nu je eerste afspraak in
(30 euro / 30min).

Dries Advocaten - Advocatenkantoor Olen

Lammerdries-Oost 30a
2250 Olen
info@driesadvocaten.be
+32 479 87 09 22
BE 0698.667.640

Dries Advocaten - Advocatenkantoor Antwerpen

Schotensesteenweg 399
2100 Antwerpen
info@driesadvocaten.be
 0479 87 09 22
BE 0698.667.640

Een Advocaat nodig?