Uw eerste consultatie van 30′ gratis, maak een afspraak onderaan de pagina

Afstamming

Overweeg je een adoptie? Of de erkenning van je kind / Afstamming? Dan verlenen we jou bij Dries advocaten alvast de nodige juridische steun. Ook bij de betwisting van het vaderschap staan we je graag met raad en daad bij.

Adoptie

Wat is adoptie?

Bij een adoptie neem je iemand wettig aan als je kind. Zo ontstaat er een juridische band die – naargelang het soort adoptie – gelijkaardig is aan een gewone afstammingsband.

Volle of gewone adoptie?

Het geadopteerde kind staat bij een volle adoptie volledig gelijk aan een biologisch kind. Het heeft dus dezelfde rechten en plichten, net alsof het kind geboren was uit de adoptieouders of adoptanten.

De oorspronkelijke familiebanden van het geadopteerde kind zijn bijgevolg volledig verbroken. Je kan alleen een minderjarig kind adopteren. Een volle adoptie is bovendien onomkeerbaar.

Ook bij de gewone adoptie krijgt het adoptiekind dezelfde rechten en plichten als een biologisch kind. Alleen is de band met de overige familieleden beperkt tot de eerste graad. De ouders van de adoptanten zijn dus geen grootouders van het adoptiekind.

Daardoor heeft het adoptiekind geen enkel recht op nalatenschap van de overige familieleden van de adoptieouders. Het kind behoudt deze rechten namelijk bij de oorspronkelijke, biologische familie.

Procedure

Eerst hoor je een attest van voorbereiding te bekomen bij Steunpunt Adoptie. Tijdens deze opleiding krijg je meer informatie over onder meer de pedagogische en psychologische aspecten van de opvoeding, de procedure en de juridische gevolgen.

Wanneer je het voorbereidingsattest hebt behaald, handelt Dries Advocaten de verdere juridische procedure af. Zo dienen we een verzoekschrift in bij de rechtbank van eerste aanleg (als het adoptiekind meerderjarig is) of de jeugdrechtbank.

Ook bij buitenlandse of interlandelijke adoptie kan je rekenen op de steun van Dries Advocaten.

Erkenning

Wil je jouw kind wettelijk erkennen? Dan heb je toestemming van de biologische moeder nodig. Als je die toestemming niet krijgt, kunnen we voor jou een vordering instellen tot erkenning van het kind. Dat doen we bij de rechtbank van eerste aanleg.

Betwisting vaderschap

Is je vaderschap vastgesteld door het wettelijk vermoeden of door erkenning? Dan kan zij het voorwerp uitmaken van een betwisting. Het vermoeden van vaderschap kan betwist worden voor de familierechtbank door:

 • de moeder,
 • het kind,
 • de man ten aanzien van wie de afstamming vaststaat,
 • de man die het vaderschap van het kind opeist
 • en de vrouw die het meemoederschap van het kind opeist.

In welke rol jij je ook bevindt, bij Dries Advocaten vind je de juiste hulp.

Wij staan je graag bij

Wanneer u bij een adoptie, erkenning of betwisting van vaderschap nood hebt aan juridische bijstand, kan u rekenen op Dries Advocaten.

Uw eerste Consultatie is Gratis

Maak hier uw afspraak

  CONTACT

  Tel: 0479  87  09  22
  Email: info@driesadvocaten.be
  ————————
  Biezenstraat 8

  2250 Olen
  ————————
  Ridder Walter Van Havrelaan 304/1
  2900 Schoten